Make your own free website on Tripod.com

 

Ukoliko trebate fotografiju vašeg ljubimca
Kontaktirajte me  za više informacija deyaint@yahoo.com.

Ova nadaleko poznata fotografija postala je još slavnija sada kada je
izabrana kao pozadina
na rodovnicima Hrvatskog kinološkog saveza.


Foto: DEYA

... I PAR ...
Photo by DEYA

Moja prva grupna fotografija

DENNISAY'S & GEANTLES COLLIES

Foto: DEYA

Štenci su uvijek izazov
...ali evo ih ovdje!

Photo by DEYA

Web-design / Copyright
DEYA Profesionalno fotografiranje
Jadranka Mijatović